Onze visie

Onze school is een Jenaplanschool: wij willen vooral een plek zijn waar kinderen opgevoed worden tot initiatiefrijke en vakbekwame medemensen, die hulpvaardig zijn en zich verantwoordelijk voelen. 

Kinderen zijn van nature geïnteresseerd in de wereld, willen de wereld begrijpen en er invloed op uitoefenen. Kinderen leren van en met elkaar. In ons onderwijs gaan we zoveel mogelijk uit van deze natuurlijke interesses en van verschillen tussen kinderen. 

Wij stimuleren de kinderen om kritisch en creatief met de wereld om te gaan. Wij bieden hen handvatten om probleemoplossend en flexibel te denken. Leren kan altijd en overal en gebeurt met vallen en opstaan. Door terug te kijken en te analyseren leren kinderen van hun ervaringen. 
Het denken en doen van ieder kind staat bij ons centraal. Kinderen leren een eigen mening te vormen en deze te verwoorden in de groep. Ze leren uit te gaan van verschillen tussen mensen en op deze manier samenleven. Soms is de reis en het avontuur belangrijker dan het einddoel. 

Binnen Het Avontuur werken we vanuit orientaties, die duidelijk herkenbaar zijn in ons jenaplanonderwijs:

# Eigenwijs
Leren gaat over het verleggen van je grenzen. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag de wereld ontdekken. Wij bieden hen niet alleen mogelijkheden en uitdagingen om hiermee aan de slag te gaan, maar we gaan dit avontuur vooral met elkaar beleven. 
We dagen kinderen uit hun competenties te ontwikkelen en leren hen hoe ze kunnen leren. In onze Jenaplanschool vinden wij het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leren. Zo worden ze voorbereid op de maatschappij. Bij ons weet een kind waarom het leert.

#Samenwijs 
Door onze gemengde groepen leren de kinderen uit te gaan van verschillen tussen mensen. Ieder mens is uniek. We leren van en met elkaar en de kinderen voelen zich gezien. 
Wij werken ook graag samen met de ouders. Zo leveren wij samen een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Dat maakt Het Avontuur tot een fijne leef-, leer- en werkomgeving. 
Kinderen groeien in een omgeving waar ze zich prettig voelen, waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Wij zorgen voor een warme en huiselijke omgeving. Wanneer het nodig is, helpen en ondersteunen we elkaar. We zijn trots wanneer we onze doelen hebben bereikt door dat te vieren en samen bedenken we weer nieuwe doelen en avonturen. 
Met gerichte activiteiten leren kinderen hulp te vragen, initiatief te nemen en voor zichzelf op te komen, maar ook op hun beurt te wachten, elkaar te helpen en accepteren. 

Wereld#wijs
Leren gaat bijna vanzelf als we kunnen inspelen op de interesse en verwondering van kinderen. Wij brengen de wereld naar de school en gaan met de school de wereld in. Wij gaan bijvoorbeeld naar de bakker om te kijken hoe deze brood bakt, maar wij vragen ook een fysiotherapeut in de groep om te vertellen over het lichaam. Ook komen ouders regelmatig over hun beroep vertellen als dat bij een project past. 
Kinderen kunnen in onze school ontdekken, onderzoeken en ze leren verbanden zien. De eigen vragen van kinderen zijn daarbij belangrijk. Door vanaf jonge leeftijd thematisch te werken in ons stamgroepwerk wordt leren echt betekenisvol. Kinderen mogen zelf activiteiten kiezen. Eigen inbreng is heel waardevol. We gaan op zoek naar de kwaliteiten en talenten die de kinderen helpen bij hun avontuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.